Vaikeutetaanko yrityksissä vastuullisuusasiantuntijoiden työtä, tai ehkä jopa vaiennetaan heidät?

Epäilen, että tämä Desiree Fixlerin tarinan alkupuoli ei ole harvinaisuus, mutta sen loppupuoli on.

Kuuntele Desireen haastattelupodcast.

Tämä on tositarina viherpesusta, surkeasta johtamisesta sekä räikeän vastuuttomasta liiketoiminnasta DSW:ssä, joka on Saksan suurimman pankin, Deutsche Bankin, globaali omaisuudenhoitoyhtiö. Lisäksi se on tarina henkilöstä, joka yritettiin vaientaa ja jonka ura tuhota.

Tätä kirjoittaessani, tarina ei ole vielä päättynyt. Tähän mennessä yhtiön johto on irtisanoutunut ja yhtiö on oikeudessa viherpesusta syytettynä.

Tässä tarinan pääpointit:

DWS palkkasi Desiree Fixlerin parantamaan yhtiön ESG-käytäntöjä kesäkuussa 2020, kun Deutsche Bankilla (DB) ja DWS:llä oli jo vakavia raportointi- ja muita järjestelmäongelmia.

 

Lue seuraus: sopimus, DB maksaa nyt 26,3 milj.dollaria

Desiree ja tiimi keräsivät faktat virheistä ESG-tiedoissa, löysästä valvonnasta ja hallintotavoista. He miettivät korjausehdotukset ja esittivät ne yhtiön johdolle. Koska mitään ei tapahtunut, Desiree raportoi Deutsche Bankin johtajalle.

Korjausten tekemisen sijaan, johto julkaisi virheelliset ESG-tiedot, irtisanoi Desireen epäpätevänä ja mustamaalasi hänet vuotamalla irtisanomismuistion lehdistölle.

 

Lue vuodosta seurannut artikkeli: Bloombergin artikkeli.

Desiree ei saanut enää töitä. Lisäksi hän joutui muuttamaan pois Saksasta.

Desiree sai kerättyä itsensä ja pääsi lopulta kertomaan oman puolensa tarinasta Wall Street Journalin tutkittua asiaa. Rohkea teko, sillä entisen yrityksensä ilmiantaminen tarkoittaa, että hän ei ehkä ikinä saa töitä yritysmaailmassa. Ilmiantajista ei pidetä.

 

Wall Street Journalin julkaisun jälkeen Saksan liittovaltion poliisin ratsasi DWS:n sekä sen emoyhtiöön Deutsche Bankin. Osakkeiden arvo laski, COO, CEO ja CFO lähtivät talosta, monet siirrettiin toisiin tehtäviin, hallintoneuvoston puheenjohtaja todennäköisesti joutuu eroamaan, ja nyt ovat oikeustoimet ja viherpesusyytteet käsittelyssä

Mikä tässä tarinassa oli viherpesua?

CSW kertoi sijoittajille, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät asiat olivat kaiken sen toiminnan ytimessä ja että sen ESG-standardit ovat alan keskiarvon yläpuolella. Se raportoi vuosiraportissaan, että sen sijoituksista 459 miljardia euroa on ESG-strategian mukaista. Todellisuudessa vastuullisesti sijoitettuja varoja oli 75% raportoitua vähemmän.

DWS:n vuosiraportissa ja markkinoinnin mukaan kaikki sijoitukset käyvät läpi korkean standardin ESG-arvioinnin. Arvioinnissa hyödynnetään maailmanluokan oppivaan tekoälyyyn pohjautuvaa ”Smart integration systeemiä” ja ”ESG-moottori”-tietokantaa.

Mutta tekoälyä ei käytetty ESG-arviointiin, ja henkilökunta kuvaili ESG-moottoria ja tietokantaa ”paskaksi” (”Shit”).

 

Yritys siis antoi todellisuutta ruusuisemman kuvan toimintansa tilasta.

Vastuullisen sijoittamisen kasvumarkkina houkuttaa kaunisteluun ja tietojen vääristelyyn

 

Maailmaa rakennetaan, uudistetaan tai pilataan ja tuhotaan sijoittajien rahoilla. Vastuullinen sijoittaminen on siis upea juttu sekä iso kasvumarkkina. Ihmiset sijoittavat enemmän ja enemmän vastuullisiin, kestävän kehityksen kohteisiin. Näistä rahoista on kova kilpailu.

DSW:n ns. ”vastuullisten sijoitusten” arvo 459 miljardia euroa on seitsemän kertaa koko Suomen valtion budjetin verran. Eli seitsemän kertaa sen verran, mitä Suomen valtio satsaa liikenteeseen, terveyteen, koulutukseen jne.. Se on muuten paljon.

 

Mutta kun ihmisiä ja johtoa palkitaan lähinnä vain taloudellisin mittarein. Ja jos viherpesulla saa lisää asiakkaita, osa sortuu tahallaan tai tahattomasti epärehelliseen viherpesuun.

 

Miten viherpesua voi ennaltaehkäistä? Entä miten siihen voi puuttua?

Opetellaan ja tiedostetaan mitä viherpesu on:

Viherpesua ennaltaehkäistään huolehtimalla johdon ja markkinoinnin osaamisesta.

Huolehditaan että tieto kulkee, ja myös niin, että markkinointi tietää mikä on yrityksen todellisuus.

Ilman ymmärrystä ja tietotaitoa ei välttämättä tiedosta markkinointia, joka ei ole asianmukaista ja joka johtaa harhaan. Pitää ymmärtää mitä viherpesu on ja mitä laki asiasta sanoo.

 

Organisaation sisällä kerätään ja jaetaan tietoa läpinäkyvästi ja aktiivisesti:

On tärkeää huolehtia, että oman yrityksen ja koko arvoketjun ympäristövaikutuksista kerätään ja jaetaan tietoa läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti oman organisaation sisällä. Näin ei väärien uskomusten ja vajaan tiedon perusteella tule väitettyä olemattomia. Tiedon keruu ja jako voi olla vaikeaa sellaisille yrityksille, joilla tiedonkeruu on vielä manuaalista tai järjestelmät eivät tue ESG-tiedon keruuta.

 

Riippumattomat apurit:

Viherpesua voi ennaltaehkäistä ja havaita hyödyntämällä riippumattomien toimialan asiantuntijoiden sekä -järjestöjen osaamista ja laadukkaita sertifikaatteja.

 

Epäkohdista puhumisen kulttuuri sekä luotettava ilmoituskanava

Vaikka yrityksessä olisi hyvä johto, hallintotapa ja toimiva sisäinen valvonta, ylilyöntejä tapahtuu. Silloin tarvitaan rohkeutta puhua ja puuttua. Se onnistuu, jos  yrityksessä on luottamusta ja terve suhtautuminen epäkohtien esiin nostamiseen ja niihin suhtautumiseen ja esihenkilöillä ymmärrys omasta vastuustaan viedä asia eteenpäin.

Mutta jos työntekijä ei syystä tai toisesta uskalla kertoa havainnoistaan nimellään, hänen tulisi olla mahdollisuus tehdä ilmoitus nimettömästi. Tämän takia vuoden 2023 alusta on ollut pakollista tarjota ilmoituskanava yli 50 hlön yrityksissä.

Sisäinen ilmoituskanava on yritykselle parempi reitti saada tieto vastuuttomasta toiminnasta omalta väeltään, kuin kuulla siitä tiedotusvälineistä.

 

Rohkeat ja aktiiviset viranomaiset, kansalaiset ja järjestöt.

Viranomaisten, kansalaisten ja järjestöjen rohkeus ja aktiivisuus viherpesun paljastamiseen on kasvanut. Valtioita, yrityksiä ja muita organisaatioita sekä yritysten johtohenkilöitä haastetaan oikeuteen ja tuomioitakin on jo tullut.

Tässä muutamia esimerkkejä aiheista löytyvistä artikkeleista:

HSBC Banc, United Airlines, KLM Royal Dutch airlines, Mercedes-Benz sähköautot, ECOS (kotitalouspesuaineet ja tuotteet), FIFA, Kirkland Albacore Tuna,  H&M, Great value Recycling Drawsting Bags, Thinx, REI, Burger King, Walmarkt, McDonald’s, Whole Foods, Oatly

”Vastuullisuusmarkkinoinnin pitää olla rehellistä ja perustua tarkkoihin ja johdonmukaisiin tietoihin.”

Gary Gensler, SECn johtaja.

SEC on Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova elin, joka on aloittanut taistelun torjuakseen harhaanjohtavat ESG-sijoitusväitteet.

 

Lainsäädännön seuranta ja noudattaminen

Vuodesta 2024 voimaan tuleva Euroopan Unionin kestävyysraportointi-direktiivi (CSRD) sekä ESRS standardit eivät päästä yrityksiä helpolla. Laki vaatii listattuja ja isoja yrityksiä raportoimaan ESG-tietonsa koko arvoketjustaan, läpinäkyvästi ja kattavasti tilinpäätöksen yhteydessä, hallituksen vuosikertomuksissa. Raportoidut ESG-tiedot tulee verifioida kolmannen osapuolen toimesta.

Uuden lain myötä yritykset eivät enää voi valita mitä raportoida. Ne eivät voi myöskään jättää raportoimatta haitallisia vaikutuksiaan ihmisiin ja ympäristöön.

Uuden lain myötä on todennäköistä, että yritysten kaunistelemat tai liioittelemat vastuullisuusväittämät paljastuvat. On enemmän kuin noloa, jos 2022 raportoidut tulokset huononevat vuonna 2024, vaikka suunnan pitäisi olla koko ajan parempaan. Tämä vaikuttaa yrityksen arvoon.

Ja huom PK-yritykset: lainsäädäntö koskee aluksi vain isoja yrityksiä. Mutta koska isot joutuvat raportoimaan koko arvoketjustaan, joutuvat pienetkin yritykset luupin alle.

DSW:n ratsia kertoo, että lain noudattamatta jättäminen ei kannata.

Vastuullisuusalan asiantuntijoiden osaamista kannattaa hyödyntää.

 

Onnistunut ilmastovastuu kampanja

Lopuksi

Desiree itse on saanut töitä VentureESG:n puheenjohtajana. Se ei tosiaan ole yritys vaan järjestö. Nykyään hän on myös ilmiantokanavien puolestapuhuja. Lisäksi Desiree on CFA:n ESG:n teknisen komitean, MMCC:n hallituksen ja LSE:n yrittäjyyden neuvoa-antavan ryhmän jäsen.

Lue 3 syytä tahattomaan viherpesuun-blogi

Lue lyhyt vinkki ”vältä viherpesu ota sertifikaatti avuksi

Lue: ”voiko vastuullisuusosaamisen puute viedä työpaikkasi tulevaisuudessa”?-blogi

 

Tsemppiä ja rohkeutta kaikille vastuullisuusalan ammattilaisille!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Piditkö näkemästäsi? Levitä sanaa :)

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram