Yrityksillä on kovat ilmastotavoitteet. Lainsäädäntö, teknologia ja yhteiskunnan vaatimukset kehittyvät hurjaa vauhtia. Nyt on alan ammattilaisilla kova työ pysyä kehityksessä mukana. Lisäksi toimenpiteet pitäisi saada vietyä käytäntöön. Se tarkoittaa muutosjohtamista asiantuntijatyön oheen.

Vastuullisuustyön ammattilaiset, kuten HR-ammattilaiset, ovat usein ainoita alan asiantuntijoita yrityksissä tai heillä on hyvin pieni tiimi. Siksi he hyötyvät kokeneemman ammattilaisen henkilökohtaisesta tuesta. Sellainen voi olla esimerkiksi yrityksen sisäinen tai organisaation ulkopuolelta hankittu mentori.

– Tarjoa ilmastonmuutosagentille mentori

 

Kokeneemmalta alan ammattilaiselta, mentorilta, oppii uutta ja saa käytännön vinkkejä omaan työhön. Mentoroitavat kertovat saaneensa myös rohkeutta sekä ammatillista itsetuntemusta ja luottamusta. Kyllähän sitä ammatissaan kasvaa, kun työtään tekee, mutta henkilökohtainen tukihenkilö on tarpeen, kun viedään isoja ja monimutkaisia asioita yrityksissä eteenpäin. Vaikka mentorointi on käytännössä kahdenkeskistä keskustelua, hyvin suunnitellussa mentoriohjelmassa asetetaan tavoitteet ja niihin myös pyritään.

Myös mentori hyötyy mentoroinnista. Ajatusten ja ideoiden pallottelu on mielenkiintoista ja niiden kautta mentoritkin oppivat ja oivaltavat uutta omasta ammatistaan. Lisäksi on palkitsevaa saada auttaa tuoreempia alan ammattilaisia.

 

Mentorointiohjelmasta on siis hyötyä sekä yritykselle, että asiantuntijalle itselleen.

Yrityksen sisäisen mentorointisuhteen avulla voi kokenut työntekijä jakaa osaamistaan ja voidaan saada hiljaista tietoa hyvin esiin. Organisaation ulkopuoliselta mentorilta voi yritykseen saada uutta hyödyllistä oppia. Mentorointiohjelmasta on siis hyötyä sekä yritykselle, että asiantuntijalle itselleen.

Lue myös edellinen vinkki kertoo viime hetken vastuulliset lahjavinkit 

Huominen, viimeinen vinkki onkin lyhyt. Se kehottaa vain relaamaan.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Piditkö näkemästäsi? Levitä sanaa :)

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram