Älä anna uusien EU-vaatimusten yllättää!

Nyt on kreivin aika miettiä yrityksen liiketoiminnan perusteet uusiksi. Viiden seuraavan vuoden aikana happotestataan kaikki yritykset. Ne, joilla vastuullisuus ja ESG ei ole liiketoiminnan ytimessä, ovat pulassa. Yrityspäättäjä, ethän anna uusien EU-vaatimusten yllättää!

(E = Environment, S = Social, G = Governance)

Happotestiin pakottaa EU:n uusi kestävyyslainsäädäntö. Kestävyysraportointilainsäädäntö astuu voimaan 2024 alusta. Vaikka se koskeekin ensimmäisinä vuosina vain isoja yrityksiä, nämä vaateet valuvat suoraan pieniin yrityksiin. Nyt on saatava vakuutettua yrityksen johto ja hallitus, että vastuullisuus täytyy saada yrityksen strategiaan.

 Kilpailussa ei pärjää, ellei vastuullisuus ja kestävä kehitys ole strategiassa. 

Mutta miten ihmeessä koko yritysjohto saadaan vakuutettua liittämään vastuullisuus tai kestävä kehitys strategiaan? Hankalaa se voi olla erityisesti, jos yritys on menestynyt hyvällä taloudenpidolla ja edullisilla hinnoilla tai esimerkiksi tunnetulla brändillä ja kovalla myyntityöllä.

Ohessa muutamat käytännön vinkit, joilla voit onnistua ja saada vietyä vastuullisuuden osaksi yrityksen strategiaa ja varmistettua yrityksenne kilpailukyvyn vastuullisuusvaatimusten kiristyessä ja vihreän lainsäädännön edetessä vauhdilla.

Viisi käytännön vinkkiä johdon vakuuttamiseen:

1. Ota ylin johto ja hallitus tärkeimmäksi vastuullisuusvaikuttamisen kohderyhmäksesi

 

Kaikkein tärkein kohderyhmäsi on organisaation johto. Jos johto ei ole täysin vakuuttunut vastuullisen strategian tarpeellisuudesta, ei muutos toteudu.

 • Jaa heille tietoa uudesta EU:n kestävyyslain vaatimuksista, ilmastonmuutoksen ja luontokadon sekä ihmisoikeuspuutosten riskeistä, mutta myös mahdollisuuksista teille.
 • Järjestä koulutusta ja työpajoja
 • Kerro esimerkkejä vastuullisen liiketoiminnan hyödyistä.
 • Hyödynnä vakuuttavia ja uusia näkökulmia tarjoavia neuvonantajia.
 • Ehdota ja valmistele vastuullisuusasioita johdon ja hallituksen asialistalle käsiteltäväksi, säännöllisesti.

Kun asiantuntemus lisääntyy, vastuullisen strategian ja johtamisen laatu paranee.
Kerro, että johdon riittävä kestävyysasioiden asiantuntemus on uuden EU:n kestävyyslainsäädännön (CSRD) yksi raportoitavista ja verifioitavista asioista.

 

2. Ehdota vastuullisuustavoitteita yrityksen bonusjärjestelmiin

 

Palkitseminen on erittäin tehokas tapa motivoida johtoa ja koko henkilökuntaa saamaan aikaan haluttuja tuloksia.

Jos ihmisiä palkitaan vain taloudellisista mittareista, on valtava riski sille, että tulos tehdään keinolla millä hyvänsä.

Se on myös selkeä viesti, että nopea taloudellinen tulos menee aina pitkän tähtäimen ympäristö- ja sosiaalisten kestävyystavoitteiden edelle. Pitkässä juoksussa tämä tulee kuitenkin yritykselle kalliiksi.

Pelkän taloudellisen tuloksen lisäksi tulisi palkita siitä millä keinoin tulosta tehdään.
Jos johtoa itseään kiinnostaa liittää vastuullisuusmittari saadaan osaksi johdon palkitsemisjärjestelmää, se jo kertoo asiaan sitoutumisesta.

Työn arjessa lyhyen tähtäimen operatiiviset tavoitteet menevät aina pidemmän tähtäimen tavoitteiden edelle. Muistakaa pilkkoa pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet riittävän konkreettisiksi operatiivisiksi tavoitteiksi ja juhlia myös välitavoitteissa onnistumista. Voit myös ehdottaa johdon omaan palkitsemisjärjestelmään pitkän aikavälin bonustavoitteita, esimerkiksi niin, että kestävyystavoitteen mittarointi ja lopullinen palkitseminen on vasta kolmen vuoden päässä.

3. Ennusta tulevaisuutta ja viesti johdolle ennusteesta säännöllisesti

 

 • Pelkkä menneen raportointi ei kiinnosta läheskään yhtä paljon, kuin ennuste tulevaisuudesta. Ota mallia taloushallinnon kontrollereilla. He tekevät ja esittelevät kuukausiennusteita talousluvuista.
 • Menkää yhdessä taloushallinnon kanssa kestävyysraportointiin liittyvään koulutukseen. Kehittäkää yhdessä hyviä ennustamistapoja.
 • Eteenpäin tähtäävä raportointi, ennustaminen, on myös yksi EU:n kestävyysraportoinnin uusista vaatimuksista. Nämä tulevaisuuteen katsovat, ei-taloudelliset tiedot on raportoitava myös hallituksen toimintakertomuksessa tilinpäätöstietojen yhteydessä. Raportoitavia vastuullisuusasioita ei voi enää jatkossa valita, vaan ne määritellään standardeissa. Hallituksen vastuu kestävyysasioista kasvaa ja siksi heitä tulee myös nämä pidemmän tähtäimen asiat kiinnostamaan.
 • Aloittakaa keräämään ei-taloudellista dataa järjestelmällisesti. Etsikää teille sopivaan työkalu, jotta raportointi, sen analysointi ja verifiointi onnistuu sujuvasti, mys tulevaisuudessa. Markkinoilla on valtavasti erilaisia työkaluja tarjolla tätä varten.
    • Jos ilmastopäästöt ovat teillä merkittäviä, tutustu SBTi:iin (Science Based Target Initiativeen). SBTi tarjoaa työkaluja tavoitteiden asettamiseen ja arvioi sekä hyväksyy yritysten tavoitteita. Tällä ei voi mennä vikaan.
    • Jos sosiaaliset vaikutukset ovat toiminnassanne merkittävimpiä, tutustu esimerkiksi ISO 26000-standardiin.

4. Viesti monipuolisesti

 

Sama viesti ei toimi kaikille, eikä kaikista asioista kuulu vaivata ylintä johtoa.

 • Kuuntele tarkasti, mitä organisaatiosi päättäjät sanovat ja tarkkaile miten he reagoivat viesteihisi. Mistä ideoista he innostuvat ja mitkä saavat kannatusta? Ota näistä koppia ja lähde viemään eteenpäin.
 • Käytä erilaisia viestintäkanavia monipuolisesti, eri kanavat toimivat eri tilaisuuksissa ja eri ihmisille. Paras tapa ei aina ole Power Point-esitys.
 • Ylintä johtoa ei kiinnosta, eikä heidän kuulu puuttua joka asiaan. Strategisen tason kysymykset tulee viedä johtotasolle, mutta pienillä käytännön asioilla on turha vaivata ylintä johtoa.

5. Tee yhteistyötä

 

Oma aikasi eivätkä resurssit riitä kaikkeen.

 • Hyödynnä verkostoasi.
 • Välitä myös muiden ideoita! Ideat, toiveet ja vaateet keskeisiltä sidosryhmiltä, kuten sijoittajilta, asiakkailta ja muilta vaikuttajilta kiinnostavat johtoa. Näillä voi olla iso painoarvo ja tuki kestävyysasioiden edistämisessä.
 • Etsi oman organisaatiosi muutosagentit, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita. Osallista ja kouluta heitä. Tarjoa heille vastuullisuuteen liittyviä työkaluja käyttöön ja palkitse heitäkin aikaansaannoksista.

Lopuksi:

Jos päädytte sitomaan vastuullisuuden yrityksenne strategiaan, ohessa kaksi vaihtoehtoista, tai toisiaan täydentävää tapaa, edetä. Valitse teille sopivampi, tai molemmat.

 1.  Sitokaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet yrityksenne strategiaan.
 2. Ota EU:n kestävyysraportointistandardit avuksi, ja lähtekää työstämään ESG-pohjaista strategiaa.

-> Tee jommasta kummasta vaihtoehdosta alustava business case ja esittele johdolle.

Kiinnostus herää varmasti!

Tulossa on mielenkiintoiset ajat, vastuullisuus lyö läpi kaikille toimialoille nopeammin kuin uskommekaan. Onnea vastuullisuustyöllesi.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Piditkö näkemästäsi? Levitä sanaa :)

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram