Suomi on jälleen paras! Suomi on sijalla 1/163, kun mitataan eri maiden edistymistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Voimme olla tästä iloisia ja ylpeitä.

Kolme kaikista 17 tavoitteesta on saavutettu Suomessa. Näitä ovat tavoitteet 1 = ”ei köyhyyttä”, 4 = ”laadukas koulutus” ja 7 = “puhtaan energian saatavuus ja edistäminen”.

Lue lisää: SDG Index and Dashboards Report 2022

Mutta hämmästyttävää on, että olemme monesta muusta tavoitteesta hyvin, hyvin kaukana. Ja valtaosaa tavoitteita emme näytä saavuttavan lainkaan.

Kaikkein huonoimpia olemme tavoitteessa 13 = ”ilmastotoimia kiireellisesti”. Tässä tulos on mennyt  huonompaan suuntaan. Oletin jo, että olisimme kehittyneet merkittävästi pidemmälle.

Toinen huonolla tolalla oleva tavoite on 12 = ”vastuullinen kulutus ja tuotanto”, jossa ei myöskään tapahdu edistystä.

Erittäin huonolla tolalla olevia tavoitteita on monia; 2, 3, 14, 15 ja 17.

Miksi näin, vaikka suomalainen tuotanto ja vienti, on mittareidenkin mukaan erinomaisella tasolla?

Siksi, että me suomalaiset kuluttajat kulutamme enemmän ja enemmän nimenomaan ulkomailla tuotettua tavaraa. Me kuluttajat, kuten myös yritykset, hankimme tuotteita ja materiaaleja maista, joissa asiat eivät ole vielä kunnossa.

Olemme ulkoistaneet päästömme ja jätteemme.

Toimimme tavalla, joka heikentää muiden maiden mahdollisuuksia saavuttaa kestävyystavoitteensa.

Tässä mittarissa otetaan huomioon muihin maihin ulkoistamamme vaikutukset. Näitä ovat esimerkiksi hankkimiemme tuotteiden valmistuksen ja hävityksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, uhat maalla ja vedessä eläville lajeille ja esimerkiksi vedenkulutus.

Siksi olemme vasta sijalla 124 kaikista 163 maasta, kun kulutuksemme todelliset vaikutukset muihin maihin otetaan huomioon.

 

Huomioimalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteet strategiassaan yritykset lisäävät omaa kilpailukykyään

Maailman valtiot ja yritykset tietävät, että jos emme huolehdi ihmisistä ja luonnosta, myös talous kärsii. Ja kun talous ja luonto kärsivät, yhteiskunnallinen vakaus heikkenee. Tämä aiheuttaa vaikeuksia myös suomalaisille yrityksille. Esimerkkinä raaka-aineiden tai varaosien saatavuus. Eli vakaus ja ennakoitavuus ovat yrityksille tärkeää. Huomioimalla SDG-tavoitteet strategiassaan ja pyrkimällä parantamaan kaikkien sidosryhmien oloja, yritykselläkin on mahdollisuus menestyä pitkässä juoksussa.

Monet suomalaiset yritykset ovat onneksi linkittäneet SDG-tavoitteet strategiaansa. Se tarkoittaa, että nämä yritykset pyrkivät vähentämään paitsi oman toimintansa suoria, myös epäsuoria haitallisia vaikutuksia. Ja lisäksi ne pyrkivät edistämään kaikkia positiivisia vaikutuksia, ja toki hyötymään itse taloudellisesti. Näin tekemällä, nämä yritykset tavoittelevat menestystä, kovenevassa kilpailussa ja pitkällä tähtäimellä. 

 Lue lisää SDG-tavoitteista: https://sdgs.un.org/

 

Mitä hyötyä on SDG-tavoitteista yrityksellesi?

  1. SDG-tavoitteiden avulla voit löytää uusia yhteistyökumppaneita, jotka jakavat samat arvot ja tavoitteet, ja voitte löytää tuottavia yhteistyömahdollisuuksia. Hienointa on, että SDG-tavoitteet ovat tunnettuja ympäri maailman.
  2. Sijoittajat edellyttävät tuottoa pitkässä juoksussa sijoituksiltaan. Voit osoittaa paitsi omistajille, mutta myös muille rahoittajille, että olette huomioineet kestävyystavoitteet omassa toiminnassanne. SDG-tavoitteet ovat hyvä pohja myös yrityksen omille sijoituspäätöksille.
  3. SDG-tavoitteiden avulla voitte hallita riskejä, jotka liittyvät niin ilmastoon, luontokatoon, sosiaaliseen ympäristöön laajemmin kuin talouteen.
  4. SDG-tavoitteiden avulla voitte ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ongelmat kaipaavat ratkaisuja. Olisiko niitä teillä?
  5. SDG-tavoitteet näyttävät suuntaa, jonne lainsäädäntö on muuttumassa. Muutos on helpompi tehdä suunnitelmallisesti, kuin pakosta jälkikäteen.
  6. Kansainväliset sopimukset ja odotukset on helpompi täyttää tukemalla SDG-tavoitteiden toteutumista.
  7. SDG-tavoitteet luovat lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Lisäarvosta ollaan valmiita maksamaan tai sen eteen tekemään työtä.
  8. SDG-tavoitteisiin tähtäämisellä ja erityisesti tavoitteiden eteen työtä tekemällä voit kehittää positiivista työnantajamielikuvaa ja antaa lisää työntekijöiden työlle lisää sisältöä ja merkitystä.
  9. Asiakkaat, niin yritykset kuin kuluttajat ovat yhä tietoisempia ja kiinnostuneita yritysten todellisista vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntiin.

Siksi niin monet suomalaiset yritykset ovat linkittäneet SDG-tavoitteet strategiaansa ja ovat etunenässä näiden uudistusten tekemisessä. Kunnianhimoa löytyy monien isojen yritysten tavoitteista.

Nyt tavoitteet on vaan vietävä käytäntöön!

Vinkkejä käytäntöön vientiin Vastuutakomon blogeista.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Piditkö näkemästäsi? Levitä sanaa :)

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram