Hei, HR-gurut ja johtamisen mestarit! Istutaanpa alas virtuaalikahvikupin ääreen ja puhutaan yhdestä  kuumasta perunasta – yritysten vastuusta ja sen kantajista.

Työntekijät kaipaavat merkityksellisyyttä

Ei, en puhu nyt vain viherpesusta tai ympäristösertifikaateista. Puhun siitä, miten me HR:ssä voimme vaikuttaa yrityksemme suuntaan niin, että se on sekä liiketoiminnallisesti että eettisesti kestävää.

Yksi asia on kristallinkirkas: työntekijät ovat avainasemassa.

Nykypäivän työntekijät eivät ole pelkästään kiinnostuneita palkkapussistaan. He haluavat tietää, että heidän työllään on positiivinen vaikutus maailmaan. Ilmastonmuutos, eriarvoisuus ja ihmisoikeudet ovat asioita, jotka koskettavat meitä kaikkia. Työntekijät eivät halua olla osa ongelmaa, he haluavat olla osa ratkaisua. Ja mikä parasta, he odottavat yrityksen jakavan samat arvot ja tavoitteet.

Miksi HR on avainasemassa?

Samaan aikaan, kun yritykset kilpailevat osaajista, ne kilpailevat myös maineestaan ja vetovoimastaan. HR:llä on keskeinen rooli tässä pelissä. Kun HR-osasto ottaa vastuullisuuden osaksi rekrytointia, kulttuurin rakentamista ja koulutusta, se vaikuttaa koko organisaatioon monella tapaa. Jokainen uusi työntekijä, joka tulee yritykseen arvoihin perustuvan rekrytoinnin kautta, on askel kohti vastuullisempaa yritystä. Jokainen koulutusohjelma, joka sisältää kestävän kehityksen teemoja, kasvattaa tietoisuutta ja ymmärrystä yrityksen sisällä. Jokainen työpaikan hankinta, joka tehdään eettisesti ja ympäristöystävällisesti, on voitto meille kaikille.

Rakenna kulttuuria, joka kannustaa vastuullisuuteen

Tämä onkin juuri se paikka, missä HR voi loistaa! Miten niin? No, kun HR rakentaa kulttuuria, joka kannustaa ja palkitsee vastuullista toimintaa, se ei ole pelkästään “kiva juttu”. Se on investointi yrityksen tulevaisuuteen. Työntekijät, jotka tuntevat, että he voivat vaikuttaa, ovat sitoutuneempia, innovatiivisempia ja usein myös onnellisempia. Tämä ei ole pelkästään hyvä työntekijöille, vaan myös liiketoiminnalle. Työntekijöiden sitoutuminen on suorassa yhteydessä yrityksen menestykseen, mutta se on myös yhdistetty parempaan asiakaskokemukseen, pienempään vaihtuvuuteen ja tehokkaampaan toimintaan.

 

Mitä ESG-kriteerit oikeastaan tarkoittavat?

Olet varmaasti kuullut ESG-kriteereistä. Ne tarkoittavat ympäristöön (Environmental), yhteiskuntaan (Social) ja hallintotapaan (Governance) liittyviä tekijöitä. Nämä ovat mittareita, joilla yritysten vastuullisuutta arvioidaan. Monesti puhutaan paljon “E:stä”, eli ympäristöasioista, mutta “S” ja “G” ovat yhtä tärkeitä. 

E, Environment eli ympäristövastuu kertoo vaikutuksista ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen
S, Social eli sosiaalinen vastuu kertoo vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin, niin omassa yrityksessä ja sen sidosryhmissä, kuin laajemmin yhteiskunnissa, jossa se toimii.
G, Governance eli hyvä hallintotapa tarkoittaa sitä, miten yritys huolehtii hallinnollisista ja taloudellisista vastuistaan sekä riskien hallinnasta. 

 

Synergia ESG ja HR:n välillä

Jännittävää on, että HR voi vaikuttaa kaikkiin näihin kolmeen ulottuvuuteen. Työpaikan ilmapiiri, työhyvinvointi ja tasa-arvo vaikuttavat suoraan “S:ään”. Eettiset toimintaperiaatteet ja avoimuus puolestaan ovat keskeisiä “G:ssä”. Ja uskokaa tai älkää, myös “E:hen” voidaan vaikuttaa henkilöstöhallinnon kautta. Esimerkiksi etätyöpolitiikat ja kestävät työmatkakäytännöt voivat pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Mutta muita merkittävämpiäkin tapoja vaikutta on monia.

 

ESG-opas henkilöstöalan ammattilaisille

Jos kaikki tämä tuntuu uudelta ja haluat tietää hieman lisää, niin ei hätää. Olemme koonneet oppaan juuri sinulle ja muille henkilöstöalan ammattilaisille. Se on nimeltään “ESG-opas henkilöstöalan ammattilaisille”, ja se sopii yhtä lailla tuoreille, kuin kokeneemmillekin henkilöstöihmisille sekä esimerkiksi sellaisille PK- yritysten päättäjälle.

Tämä opas kertoo miten voit henkilöstöjohtamisen keinoin tehdä yrityksestäsi vastuullisemman ja sitä kautta menestyvämmän.

Lataa maskuton “ESG-opas henkilöstöalan ammattilaisille” tästä pian.

Lue blogi: HR voi vaikuttaa yrityksen vastuullisuuteen paljonkin!

Lue blogi: Miten henkilöstöammattilainen voi edistää yrityksen ympäristökestävyyttä?

Lue blogi: 5 tapaa sitouttaa johto vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen strategiaan

Muutetaan yhdessä yritysmaailmaa – yksi vihreä HR-projekti kerrallaan. 🌿💼🌎

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Piditkö näkemästäsi? Levitä sanaa :)

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram