Henkilöstöihmisten mielestä vastuullisuus ei kuulu heille…mitä ihmettä?

Kysyin anonyymin, kansainvälisen somekanavan HR-ammattilaisten ryhmässä seuraavaa:

“Voitteko vaikuttaa yrityksen ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kehittämiseen?” ja kommentoin, että

“Mielestäni henkilöstöalan ammattilaisilla tulisi olla rooli yritysten kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden edistämisessä.”

Sain vain 8 vastausta, joten tästä ei pidä vetää varsinaisesti mitään johtopäätöksiä (ehkä myös huono kysymyksen asettelu).  Mutta silti… Olin aika lailla yllättynyt.

 

Vain yksi vastanneista koki itsellään olevan rooli. 

Henkilöstöihmisten mielipiteet

Ohessa saamiani vastauksia

“Tämä kuulostaa yrityksen yhteiskuntavastuun, ei HR:n, roolilta.”

“Ei. Miten se olisi mahdollista. HR:n osaaminen on muualla. Yritys, jossa työskentelin, palkkasi konsultin vähentämään ympäristövaikutuksiaan.”

*Eikö tämä pikemminkin kuuluisi markkinoinnin alle?”

“En halua CSR/sustainability-asioita HR:n alle, ja jokainen, joka ehdottaa tätä, ei ymmärrä modernin HR:n roolia organisaatiossa…”

“Ongelma on, että nämä ideat siirtävät ympäristövaikutusten vastuun ihmisille, joilla on vähiten vaikutusvaltaa.”

“Tämän pitäisi olla CSR-tiimissä, tai joskus turvallisuus/vastuullisuus -osastolla.”

“On erillinen asia eikä kuulu HR:lle. Ymmärrän pointtisi, että HR vaikuttaa ihmisiin, kulttuuriin ja käyttäytymiseen. Mutta samaa logiikka voidaan soveltaa moniin asioihin kuten turvallisuuteen, säännösten noudattamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Nämä ovat rooleja HR:n ulkopuolella monissa organisaatioissa.”

 ja ohessa se yksi vastaus, jossa vastaaja koki HR:lla olevan jotain roolia:

“Uskon, että HR voi tukea kestävyysaloitteita, mutta se ei ole HR:n toimialaa”

Olin yllättynyt, että HR-ammattilainen kokee yritysten kestävyysstrategioiden toteuttamisen olevan yrityksen muiden osastojen, kuten CSR (Corporate Social Responsibility) -tiimin tai jopa markkinoinnin ja hankinnan, vastuulla.

Jos yrityksen strategiassa on vastuullisuus, eikä HR näe roolia tässä, ei HR ole hyvä strateginen kumppani.

Jos HR haluaa paikan päättäjien pöydässä, olla uskottava ja vaikuttaa, kannattaisi miettiä asiaa uudemman kerran.

 

HR on avainasemassa yrityksen kestävyystavoitteiden saavuttamisessa

HR voi olla avainasemassa yrityksen kestävyystavoitteiden saavuttamisessa.

Vaikka yksittäisen HR-ammattilaisen valta voi olla rajallinen yrityksen ympäristövaikutusten suoranaisessa vähentämisessä, henkilöstöjohtamisen rooli yrityskulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä on keskeinen. Ja juuri yrityskulttuuri on se voima, joka voi kannustaa työntekijöitä toimimaan kestävällä tavalla.

Yksi vastaaja mainitsi, että kestävyysasioiden pitäisi lähteä ylemmän johdon esimerkistä. Tämä on totta, mutta HR voi sparrata johtajiakin ja HR on avainroolissa johtajien valinnassa, koulutuksessa ja arvioinnissa. HR voi myös vaikuttaa siihen, millaisia tavoitteita ja arvoja yrityksen johto omaksuu.

Samoin, yksi vastaaja totesi, että HR ei saisi olla “kulttuuripoliisi”. Tämäkin on totta, mutta HR voi olla kulttuurin “arkkitehti”, joka suunnittelee ja rakentaa kehikkoja, joiden puitteissa yrityskulttuuri voi kehittyä kestävään suuntaan.

Lopuksi, jos HR ei ota aktiivista roolia kestävyyskysymyksissä, se voi jäädä irralliseksi saarekkeeksi yrityksessä, joka ei ole linjassa yrityksen muiden tavoitteiden ja strategioiden kanssa. Tämä ei ole vain tehotonta, vaan se voi myös olla riski yrityksen maineelle ja pitkäaikaiselle menestykselle.

Joten kysymys ei ole siitä, voiko HR vaikuttaa yrityksen kestävyyteen, vaan siitä, kuinka se voi tehdä sen tehokkaasti ja linjassa muiden osastojen kanssa

Lopuksi

HR kannattaa ottaa aktiivista roolia kestävyyskysymyksissä, muuten se voi jäädä irralliseksi saarekkeeksi yrityksessä, joka ei ole linjassa yrityksen muiden tavoitteiden ja strategioiden kanssa. Se on sekä tehotonta, että riski yrityksen maineelle ja pitkäaikaiselle menestykselle.

Joten kysymys ei ole siitä, voiko HR vaikuttaa yrityksen kestävyyteen, vaan siitä, kuinka se voi tehdä sen tehokkaasti ja linjassa muiden osastojen kanssa

Vinkit

Tiedätkö, miten voit vaikuttaa yrityksesi vastuullisuustavoitteisiin? Oletteko kiinnostuneita ottamaan seuraavan askeleen ja olemaan osa ratkaisua, ei ongelmaa?

Julkaisen pian maksuttoman ESG-oppaan henkilöstöalan ammattilaisille. Seuraa siis postauksiani.

 

Lue blogi HR voi vaikuttaa yrityksen vastuullisuutten paljonkin!

 

Muutetaan yhdessä yritysmaailmaa – yksi vihreä HR-projekti kerrallaan. 🌿💼🌎

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Piditkö näkemästäsi? Levitä sanaa :)

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram